De Poort tot Nationaal Park de Biesbosch 

Graag uw aandacht voor onderstaande regels :

- Reserveren verplicht voor ons restaurant
- Bent u verkouden of heeft u ziekteverschijnselen stel dan uw reservering uit tot een andere keer
- Bij binnenkomst vindt triage plaats en dient u uw handen te reinigen.
- Iedereen dient 1,5 meter afstand te bewaren en dit te respecteren.
- Iedereen zit aan een tafel,  w
ij hebben momenteel geen zitplaatsen aan onze bar.
- Maximaal 2 personen aan 1 tafel binnen 1,5 meter, meer dan 3 personen aan één tafel,
   u
itsluitend als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
- Tijdens het diner werken wij met twee shifts, de 1ste shift is aanvang 17:00 uur (tot 19:30) en de 2e shift is aanvang 20:00 tot sluit. 


Wij vragen iedereen die ons bedrijf bezoekt de regels in acht te nemen en te respecteren, dat doen wij ook !

E-mailen
Bellen
Map
Info